Ruch Światło - Życie
Oazą nazywamy miejsce, czy środowisko, które odcina się od otoczenia jakimś szczególnym nagromadzeniem, lub intensywnym urzeczywistnieniem pewnych wartości. Mówimy wtedy: to jest oaza. Oaza piękna, pokoju, radości. Otóż, chcemy w sensie religijnym, nadprzyrodzonym, przeżyć i urzeczywistnić taką oazę, miejsce bujniejszego, pełniejszego rozkwitu życia (...), które pochodzi od Boga, które nam przynosi Chrystus. Spotkanie z Chrystusem w słowie, modlitwie i sakramentach doprowadzi do spotkania z braćmi. Jeżeli podejmiemy ten wspólny wysiłek, jeżeli wszyscy się na to nastawimy, to wtedy dokona się wśród nas tajemnica Kościoła żywego. Kościoła wspólnoty, wtedy przeżyjemy piękno, wspaniałość tej rzeczywistości”.

Ks. Franciszek BlachnickiW sierpniu 1976 roku w naszej parafii duszpasterską pracę rozpoczął ks. Tadeusz Nowok. Był on mocno zaangażowany w Ruchu Światło-Życie. Dzięki niemu, już rok później, kilka osób uczestniczyło w 15-dniowej oazie letniej w Jaworzu. W taki oto sposób, w Bieruniu Starym zaczęła istnieć wspólnota oazowa. Grupa, którą ciągle opiekował się ks. Nowok, powiększała się coraz bardziej i bardzo chętnie angażowała się w życie parafii.

Dziś mimo wielu lat, jakie upłynęły od tamtego czasu, Ruch Światło-Życie w naszej parafii dalej działa. Kontynuujemy to, co rozpoczęli założyciele naszej wspólnoty parafialnej. W piątki po mszy świętej spotykamy się w małych grupach, gdzie poprzez rozmowę, wzajemne wymienianie przeżyć i poglądów, uczymy się odkrywania Boga w zwyczajnych wydarzeniach każdego dnia oraz tego, jak być wytrwałym w modlitwie i realizowaniu osobistych postanowień. Poprzez taki rodzaj formacji mamy stawać się dojrzałymi i odpowiedzialnymi chrześcijanami. Działalność grupy to nie tylko osobista formacja, ale także uczestnictwo w życiu parafii. W każdy pierwszy piątek miesiąca przygotowujemy oprawę liturgiczną Mszy św. młodzieżowej, organizujemy adoracje dla młodzieży oraz kiermasze książki religijnej.

Zapraszamy młodzież, która chce poznać bliżej Ruch Światło-Życie w każdy piątek na mszę świętą, a następnie na nasze spotkania. Opiekunem jest ks. Krzysztof Moczko
 

Spotkania: piątek po mszy św. wieczornej.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.