Szkolne Koło Caritas


Przy każdej parafii w naszej archidiecezji działaja zespoły charytatywne. Nasza parafia nie jest w tym względzie wyjątkiem. Cechą charakterystyczną grupy charytatywnej w Bieruniu Starym jest to, że składa się ona z dzieci i młodzieży. Szkolne Koło Caritas, działające od 12 lat, tworzą uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum. Działają pod opieką Pani katechetki Bożeny Durkalec i ks. Rafała Grzybka.

Czym się zajmujemy? Niesieniem wszelkich możliwych form pomocy ludziom, którzy jej potrzebują, bez względu na wiek. Opieką otaczamy dzieci szkolne z rodzin biednych, lub zaniedbanych, młodzież o raz osoby dorosłe i starsze. Nasza działalność w szczególny sposób skierowana jest na najbardziej potrzebujących: chorych, samotnych, biedne materialnie i moralnie rodziny. Od kilku lat, podczas letnich wakacji organizujemy letni wypoczynek, w formie dwutygodniowych kolonii, dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.

Naszą formacją wewnętrzną zajmuje sie Ks. Rafał, podczas comiesięcznych spotkań modlitewno - formacyjnych. Wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc innym, zapraszamy do współpracy z nami. W ostatnim czasie zaczęliśmy współpracować z Akcją Katolicką i wierzymy, że zaowocuje ona lepszym kontaktem z najbardziej potrzebującymi.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.