Apostolstwo Dobrej Śmierci


Dobrze żyć - to wiele,

Dobrze umrzeć! - to wszystko!


Kierowany Duchem Św. i Ewangelią Kościół ukazuje nam różne środki do uzyskania zbawienia, do wyproszenia łaski dobrej, świętej śmierci. Jest to po prostu życie na co dzień wiarą i miłością Boga i bliźniego. Kościół zachęca wiernych do wstępowania do grup modlitewnych czy stowarzyszeń religijnych, które mobilizują członków do gorliwości chrześcijańskiej w codziennym życiu.

Stowarzyszeniem, które w szczególny sposób uwrażliwia na realizację celu ostatecznego, jakim ma być zbawienie, jest Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zatwierdzone zostało przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 r. Centrum Stowarzyszenia znajduje się we Francji. Na mocy dekretu księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski - została utworzona filia tego Stowarzyszenia w najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce w Górce Klasztornej. Opiekunami są Misjonarze Św. Rodziny.

Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie:
  • łaski wytrwania w dobrym dla sprawiedliwych,
  • łaski nawrócenia dla grzeszników,
  • łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

Chrześcijanin to człowiek żyjący wiarą. Wiara zaś wymaga nie tylko modlitwy, ale i czynów. Członkowie Stowarzyszenia dla praktykowania cnót chrześcijańskich starają się:

  1. wielbić i kochać Boga ponad wszystko,
  2. czcić i kochać Matkę Bożą,
  3. kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci,
  4. polecać Bogu i Matce Najświętszej cały Kościół, Ojca Św., Ojczyznę, duszpasterzy i misjonarzy, rodziny, dzieci i młodzież, ludzi nieszczęśliwych - alkoholików, narkomanów, krucjatę w obronie życia.

Do przyjęcia wymagane są dwa warunki:

  1. wyrażenie swojej zgody,
  2. wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia przez podpisanie deklaracji.

W parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Apostolstwo Dobrej Śmieci zostało założone 2 października 1994 r. Mimo, iż prawda o śmierci nie jest atrakcyjna, dotyczy jednak każdego człowieka. Trzeba ciągle o tym pamiętać i przygotowywać się na spotkanie z Bogiem!

Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy w nasze szeregi i na spotkania modlitewne.

Spotkania:  I poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Opiekunem duchowy jest ks. Łukasz Płaczek

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.