Dzieci Maryi

 
Wspólnota oddająca cześć Matce Bożej. Głównym hasłem Dzieci Maryi jest Z Maryją do Chrystusa. Wspólnota działa w Bieruniu już bardzo długo. Osoby, które do niej należą starają się być godnymi naśladowcami Maryi.

Formacja Dzieci Maryi jednoczy dziewczyny i chłopców w wieku od dziewięciu do osiemnastu lat. Są oni podzieleni na grupy. W każdej parafii kwestia grup jest rozpatrywana inaczej, ale w Bieruniu są dzielone wiekowo. Każda grupa ma swojego animatora. Jest to osoba po kursie, umiejąca przygotowywać spotkania, przekazywać wiedzę i pomagać dzieciom. Spotkania mają swój określony przebieg: na początek wspólna modlitwa i śpiew, potem urządzamy różne konkursy, po półgodzinnej zabawie każdy ma spotkanie w swojej grupie, gdzie np. rozważamy Pismo Święte.

Jesteśmy również zaangażowani w różne przedsięwzięcia parafialne. Organizujemy też wyjazdy, czasem wspólnie z ministrantami, którzy chętnie z nami współpracują.
Bierzemy udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt, np. Dzieci Maryi są obecne na nabożeństwach majowych ze świeczkami, niosą figury NMP podczas uroczystości Bożego Ciała, stoją ze sztandarem podczas nabożeństw różańcowych.

Nasze święto obchodzimy w dniu 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wtedy Dzieci Maryi dostają medaliki z wizerunkiem Maryi. W zależności od wieku otrzymuje się różne medaliki. Najmłodsze uczestniczki mały medalik na czerwonej wstążeczce, starsze średni medalik na zielonej wstążeczce, a dziewczyny po kursie animatorskim duży medalik na niebieskiej wstążeczce.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do przyłączenia się do wspólnoty Dzieci Maryi.

Spotkania: sobota, godz. 10.00
Opiekunem jest ks. Łukasz Płaczek

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.