Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym w zabytkowym Sanktuarium św. Walentego

 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pn. Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym
w zabytkowym Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu”.

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego obiektu,
tj. kościoła
św. Walentego w Bieruniu.
Zakres projektu obejmuje wykonanie prac renowacyjnych w zabytkowym
Sanktuarium św. Walentego i prace związane z zagospodarowaniem terenu
w obrębie kościoła.


Wartość projektu: 1 198 161,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 018 437,02 zł
Realizacja projektu: 17 lipca 2017 r. 08 czerwca 2022 r.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów.
Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.