Grupy parafialne

AKCJA KATOLICKA

ARTYKUŁ W OPRACOWANIU

WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE


Nieustanny Różaniec

Po wyborze Papieża-Polaka na Stolicę Apostolską w 1978 roku w parafiach powstawały grupy modlitewne, aby wesprzeć modlitwą Jana Pawła II.

Na prośbę Ojca Świętego – „nie zostawiajcie mnie samego”, „módlcie się ze mną Anioł Pański”, „odmawiajcie ze mną Różaniec moją ulubioną modlitwę”, chcieliśmy i my połączyć się w modlitwie z Papieżem. Za zgodą proboszcza ks. kan. Józefa Tchórza, powstała na przełomie 1979/80 roku w parafii św. Bartłomieja grupa modlitewna „Nieustanny Różaniec”. Każda osoba, która włączyła się do grupy, wybrała sobie jeden dzień w tygodniu, aby o konkretnej godzinie odmówić wszystkie części Różańca. Wiele osób modli się do dziś, wiele zmarło, zastąpiły je inne, przeważnie z rodziny. Wprawdzie, wierząc w życie wieczne, łączymy się w modlitwie ze zmarłymi, ale prosimy, aby w wolne miejsca, po zmarłych, głosili się „żywi”. Przez modlitwę ubogacamy się duchowo, a i sami czerpiemy łaski z wielkiego „skarbca łask”.

Do Różańca Nieustannego należą kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Niektórzy modlą się godzinę, a niektórzy 2-3 godziny tygodniowo. Modlitwą obejmujemy przede wszystkim Ojca św., duchowieństwo, siostry zakonne, misjonarzy, modlimy się o nowe powołania, za parafian, o nawrócenie grzeszników, za żywych i zmarłych członków Różańca Nieustannego, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Naszą patronką jest Królowa Różańca Świętego, której święto przypada na dzień 7 października.

W intencjach członków Różańca Nieustannego zamawiamy 2 msze św. miesięcznie jedną za żywych i jedną za zmarłych.

Spotkania: IV środa miesiąca po Mszy św. wieczornej


R.K.
Żywy Różaniec

Historia Żywego Różańca sięga 1744 roku, kiedy to jako Arcybractwo Różańca św. pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i Najsłodszego Imienia Jezus, zostało założone przez ojców Dominikanów z Oświęcimia i za staraniem ks. proboszcza Jerzego Odrobińskiego wprowadzone w Bieruniu Starym. Członków obowiązywało codzienne odmawianie jednej całej cząstki różańca. Arcybractwo zostało za sprawą ks. proboszcza Hawlickiego w 1861 roku przekształcone w Bractwo Żywego Różańca. Zostało wtedy podzielone na róże składające się każda z 15 członków, mających obowiązek odmawiać codziennie jedną dziesiątkę, czyli tajemnicę, co składa się na odmówienie całego różańca każdego dnia w intencji Bractwa Różańcowego.

W przeszłości każdy z 15 członków w „róży” co miesiąc odmawiał następną dziesiątkę, czego pilnowali przełożeni „róż”, przydzielając następną tajemnicę wraz z odpowiednią modlitwą. Dzisiaj każdy członek „róży” odmawia na stałe tę samą tajemnicę. Należy jeszcze wspomnieć, że parafia Bieruń Stary (oczywiście bardziej rozległa za ks. proboszcza Bieloka) miała już 110 „róż”, a później nawet 150. Ofiary składane przez członków przeznaczone są na msze św. za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca św. W ciągu roku zostaje odprawionych okołu 100 mszy św. Indywidualna msza św. zostaje odprawiona po śmierci osoby będącej członkiem Żywego Różańca. Po dodaniu do modlitwy różańcowej tajemnic światła każda z róż różańcowych powinna liczyć 20 członków.

Spotkania: IV środa miesiąca po Mszy św. wieczornej

Krystyna Porwit

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE
Oazą nazywamy miejsce, czy środowisko, które odcina się od otoczenia jakimś szczególnym nagromadzeniem, lub intensywnym urzeczywistnieniem pewnych wartości. Mówimy wtedy: to jest oaza. Oaza piękna, pokoju, radości. Otóż, chcemy w sensie religijnym, nadprzyrodzonym, przeżyć i urzeczywistnić taką oazę, miejsce bujniejszego, pełniejszego rozkwitu życia (...), które pochodzi od Boga, które nam przynosi Chrystus. Spotkanie z Chrystusem w słowie, modlitwie i sakramentach doprowadzi do spotkania z braćmi. Jeżeli podejmiemy ten wspólny wysiłek, jeżeli wszyscy się na to nastawimy, to wtedy dokona się wśród nas tajemnica Kościoła żywego. Kościoła wspólnoty, wtedy przeżyjemy piękno, wspaniałość tej rzeczywistości”.

Ks. Franciszek BlachnickiW sierpniu 1976 roku w naszej parafii duszpasterską pracę rozpoczął ks. Tadeusz Nowok. Był on mocno zaangażowany w Ruchu Światło-Życie. Dzięki niemu, już rok później, kilka osób uczestniczyło w 15-dniowej oazie letniej w Jaworzu. W taki oto sposób, w Bieruniu Starym zaczęła istnieć wspólnota oazowa. Grupa, którą ciągle opiekował się ks. Nowok, powiększała się coraz bardziej i bardzo chętnie angażowała się w życie parafii.

Dziś mimo wielu lat, jakie upłynęły od tamtego czasu, Ruch Światło-Życie w naszej parafii dalej działa. Kontynuujemy to, co rozpoczęli założyciele naszej wspólnoty parafialnej. W piątki po mszy świętej spotykamy się w małych grupach, gdzie poprzez rozmowę, wzajemne wymienianie przeżyć i poglądów, uczymy się odkrywania Boga w zwyczajnych wydarzeniach każdego dnia oraz tego, jak być wytrwałym w modlitwie i realizowaniu osobistych postanowień. Poprzez taki rodzaj formacji mamy stawać się dojrzałymi i odpowiedzialnymi chrześcijanami. Działalność grupy to nie tylko osobista formacja, ale także uczestnictwo w życiu parafii. W każdy pierwszy piątek miesiąca przygotowujemy oprawę liturgiczną Mszy św. młodzieżowej, organizujemy adoracje dla młodzieży oraz kiermasze książki religijnej.

Zapraszamy młodzież, która chce poznać bliżej Ruch Światło-Życie w każdy piątek na mszę świętą, a następnie na nasze spotkania.

Spotkania: piątek po mszy św. wieczornej.


ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYMPrzy Kościele św. Bartłomieja w Bieruniu, od roku 1995, działa Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu, w środę po Mszy świętej wieczornej. Charakter spotkania wyznaczają: modlitwa, słowo Boże, Pismo Święte, Liturgia godzin oraz dzielenie się słowem Bożym (świadectwa).

Świat niczego bardziej nie potrzebuje jak Boga. Bóg daje to, co najlepsze, a świat go nie rozpoznaje i czeka. Dziś trzeba się otworzyć.

Papież woła: „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi.”

Wobec niebezpieczeństw, które nam zagrażają mamy tylko jedno wyjście - otworzyć się na Chrystusa. Tylko z Nim możemy zwyciężyć.

Zapraszamy na nasze spotkania.

Spotkania: środa po Mszy św. wieczornej

MINISTRANCI

Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godzinie 8:30 w salkach domu parafialnego (na pierwszym piętrze).
Opiekunem jest ks. Łukasz Skiba.


 

Może i Ty chciałbyś

zostać ministrantem?

Warto spróbować!!!

Posługa ministranta

to odpowiedzialne zadanie,
które daje wiele radości.

Służąc kapłanowi

ministrant jest blisko ołtarza

czyli służy samemu Bogu.

Posługa ministranta to nie tylko obowiązki, ale także miłe spędzanie czasu w gronie rówieśników.Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców, którzy przyjęli już sakrament Pierwszej Komunii Świętej :)


DZIECI MARYI


Wspólnota oddająca cześć Matce Bożej. Głównym hasłem Dzieci Maryi jest Z Maryją do Chrystusa. Wspólnota działa w Bieruniu już bardzo długo. Osoby, które do niej należą starają się być godnymi naśladowcami Maryi.

Formacja Dzieci Maryi jednoczy dziewczyny i chłopców w wieku od dziewięciu do osiemnastu lat. Są oni podzieleni na grupy. W każdej parafii kwestia grup jest rozpatrywana inaczej, ale w Bieruniu są dzielone wiekowo. Każda grupa ma swojego animatora. Jest to osoba po kursie, umiejąca przygotowywać spotkania, przekazywać wiedzę i pomagać dzieciom. Spotkania mają swój określony przebieg: na początek wspólna modlitwa i śpiew, potem urządzamy różne konkursy, po półgodzinnej zabawie każdy ma spotkanie w swojej grupie, gdzie np. rozważamy Pismo Święte.

Jesteśmy również zaangażowani w różne przedsięwzięcia parafialne. Organizujemy też wyjazdy, czasem wspólnie z ministrantami, którzy chętnie z nami współpracują.
Bierzemy udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt, np. Dzieci Maryi są obecne na nabożeństwach majowych ze świeczkami, niosą figury NMP podczas uroczystości Bożego Ciała, stoją ze sztandarem podczas nabożeństw różańcowych.

Nasze święto obchodzimy w dniu 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wtedy Dzieci Maryi dostają medaliki z wizerunkiem Maryi. W zależności od wieku otrzymuje się różne medaliki. Najmłodsze uczestniczki mały medalik na czerwonej wstążeczce, starsze średni medalik na zielonej wstążeczce, a dziewczyny po kursie animatorskim duży medalik na niebieskiej wstążeczce.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do przyłączenia się do wspólnoty Dzieci Maryi.

Spotkania: sobota, godz. 10.00

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI


Dobrze żyć - to wiele,

Dobrze umrzeć! - to wszystko!


Kierowany Duchem Św. i Ewangelią Kościół ukazuje nam różne środki do uzyskania zbawienia, do wyproszenia łaski dobrej, świętej śmierci. Jest to po prostu życie na co dzień wiarą i miłością Boga i bliźniego. Kościół zachęca wiernych do wstępowania do grup modlitewnych czy stowarzyszeń religijnych, które mobilizują członków do gorliwości chrześcijańskiej w codziennym życiu.

Stowarzyszeniem, które w szczególny sposób uwrażliwia na realizację celu ostatecznego, jakim ma być zbawienie, jest Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane także Apostolstwem Dobrej Śmierci.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zatwierdzone zostało przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 r. Centrum Stowarzyszenia znajduje się we Francji. Na mocy dekretu księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski - została utworzona filia tego Stowarzyszenia w najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce w Górce Klasztornej. Opiekunami są Misjonarze Św. Rodziny.

Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie:
  • łaski wytrwania w dobrym dla sprawiedliwych,
  • łaski nawrócenia dla grzeszników,
  • łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

Chrześcijanin to człowiek żyjący wiarą. Wiara zaś wymaga nie tylko modlitwy, ale i czynów. Członkowie Stowarzyszenia dla praktykowania cnót chrześcijańskich starają się:

  1. wielbić i kochać Boga ponad wszystko,
  2. czcić i kochać Matkę Bożą,
  3. kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci,
  4. polecać Bogu i Matce Najświętszej cały Kościół, Ojca Św., Ojczyznę, duszpasterzy i misjonarzy, rodziny, dzieci i młodzież, ludzi nieszczęśliwych - alkoholików, narkomanów, krucjatę w obronie życia.

Do przyjęcia wymagane są dwa warunki:

  1. wyrażenie swojej zgody,
  2. wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia przez podpisanie deklaracji.

W parafii św. Bartłomieja w Bieruniu Apostolstwo Dobrej Śmieci zostało założone 2 października 1994 r. Mimo, iż prawda o śmierci nie jest atrakcyjna, dotyczy jednak każdego człowieka. Trzeba ciągle o tym pamiętać i przygotowywać się na spotkanie z Bogiem!

Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy w nasze szeregi i na spotkania modlitewne.

Spotkania:  I poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej

Maria Mazurkiewicz


1

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA AP. W BIERUNIU STARYM, siedziba: Bieruń, ul. Krakowska 3.

english version deutsch version