gidle 5.11.2022

PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ UZDROWIENIA CHORYCH  

W GIDLACH

„NA MARYJNYM SZLAKU”

TERMIN: SOBOTA – 5.11.2022

 

PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W BIERUNIU STARYM

opieka duchowa: ks. Rafał Grzybek

 

PROGRAM PIELGRZYMKI:

  • Zbiórka uczestników wyjazdu na parkingu, na ul. Chemików przy sanktuarium św. Walentego o godz. 8:15. Przejazd w kierunku Żarek, do LEŚNIOWA. Nawiedzenie sanktuarium Patronki Rodzin, gdzie od wieków czczony jest gotycki wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jak podaje tradycja, w roku 1382 książę Władysław Opolczyk wracając z Rusi bezskutecznie poszukując wody w okolicach dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się do Maryi o pomoc. Jego modlitwa została szybko wysłuchana. Nagle wytrysnęło źródełko, które dało początek istniejącemu po dzień dzisiejszy potokowi. W dowód wdzięczności książę zostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Madonny, którą wiózł z cudownym wizerunkiem jasnogórskim. Zapoznanie się z historią miejsca, nad którym opieką sprawują paulini. Czas wolny na indywidualną modlitwę przed wizerunkiem , który uchodzi za jeden z piękniejszych wyobrażeń Matki Bożej. Zakup lokalnych produktów i pamiątek.
  • Następnie przejazd do ŚW. ANNY, gdzie znajduje się klasztor mniszek dominikanek. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia patronki tego miejsca, której cudowna figura, „Święta Anna Samotrzecia”, wyobrażająca św. Annę w towarzystwie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, czczona jest tu od ponad pięciuset lat. Zgodnie z udokumentowaną tradycją początki kultu św. Anny sięgają końca XV wieku. Wówczas w okolicznych lasach miało miejsce kilka cudownych wydarzeń. Jak podaje tradycja, początki kultu św. Anny sięgają XV wieku i wiążą się z jej cudownym ukazaniom się pasterzom. Zapoznanie się z historią miejsca. Udział we Mszy św. Czas wolny na zadumę i zakup pamiątek i klasztornych produktów.
  • Kolejno przejazd do GIDEL (polskiego Lourdes), gdzie znajduje się najmniejszy (9 cm) wizerunek Matki Bożej, który został ukoronowany koronami papieskimi. Jak podaje tradycja, kamienna figurka została wyorana przez miejscowego rolnika, Jan Czeczka, w 1516 roku. Po dzień dzisiejszy istniej tradycja zanurzania cudownego wizerunku w winie, które później wierni nabywają w małych buteleczkach i zawożą je chorym. Modlitwa przed cudownym wizerunkiem wizerunkiem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Zapoznanie się z historią pojawienia się cudownej figurki. Czas wolny na indywidualną modlitwę, zakup pamiątek i gidelskiego winka dla chorych.
  • Przejazd do ŻYTNA, gdzie znajduje się zabytkowy zespół dworko – parkowy (4 ha). Kolacja w dworku, który uchodzi za obiekt o unikatowej architekturze i wielkiej historii. Dwór był miejscem życia towarzyskiego ówczesnych elit. W tutejszym dworku oświadczył się swojej wybrance Henryk Sienkiewicz. Tu również żyła Wanda Malczewska – dzisiejsza Sługa Boża. Po kolacji czas wolny na zrobienie pamiątkowych zdjęć zabytkowego dworku.
  • Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Bierunia ok. godz. 21:00. Pożegnanie grupy. Zakończenie pielgrzymki.

 

Cena: 160 zł

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA:

TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, klimatyzacja, DVD);

KOLACJA W DWORKU;

OPIEKA PILOTA;

OPIEKA DUCHOWA KAPŁANA;

REALIZACJA PROGRAMU;

UBEZPIECZENIE;

OPIEKA LOKALNYCH PRZEWODNIKÓW.

 

Przy zapisie podajemy dane osobowe, adres, nr pesel i nr telefonu.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła, siedziba: Bieruń, Krakowska 3.